yokaka 15周年

能喜歡自己做的事是幸福

人生有許多值得探索的地方,活出有意義,有目的的生命,在全然不同的全新境界中,重新參探生活的意義。

想、寫、做!

奮鬥路上

人生有許多值得探索的地方,活出有意義,有目的的生命,在全然不同的全新境界中,重新參探生活的意義。

路遙遠

有些東西,無論怎樣找藉口,也會觸動你的心、你的腦、你的身體與靈魂。

理念與願景

我相信,每人都有這種東西,讓你感覺自己再度活起來。;現在找不著,只是時候未到罷。

我們都想改變世界

難道你不知道可以把自己也算在內?

當初開domain 

有一個想法
將想日常寫的網上日記

轉移到一個除自己以外

也給朋友、網友可以方便地免除寫HTML coding 

也不用寫網頁的情況下

只要登入系統

便可以擁有自己網頁
還可以upload 相片

當時modem 行緊33.6kbps-56kbps

自己設計及寫好系統

放在網站RUN 咗一段時間後

網上市場

開始有Blog 嘅概念網站

隔咗一段時間

數碼DC開始流行
可影相還有拍片功能
當時有一個想法

想將短片放在網上

只給朋友睇

同時,我相信有同路人

想將短片放上給朋友,或公開給更多人睇

但又唔想自建網站

當時自己設計及寫了一個系統

可以容許網友

自行upload video 及set password 

可公開或只供特定朋友

欣賞自己的作品
當時我部先進數碼相機

影緊200萬像數嘅相片

放在網站RUN 咗一段時間後

網上市場

開始出現YouTube

體驗人生有趣的東西

人生時間 就是讓你可選擇各種不同的嘗試

隔咗一段時間
除了日常寫Blog
還想嘗試將文字拍成短片
仲要大膽地去參賽
之後比賽接比賽
開始創作故事

當時有一個想法
想將自己想法
寫低
然後做出黎嘅事
放在這個網站內
讓更多同路人
鼓勵勇於去嘗試

當時開始流行一段超微短片
講有人在麥當勞買雪榚掛住玩手機
一手揸落個甜筒嘅攪笑片
創作這段短片嘅人叫六毫子
個臉書專頁叫「微辣創作Manner Production」

買雪糕時不要分心
買雪糕時不要分心

每段時代
市場也會有痛點及解決需要
將想法寫低
然後試做出簡單的解決方案
如可行
拓展能力

今天
我也同步正在研發項目中

人生時間
就是讓你可選擇各種不同的嘗試

由2005年至今,轉眼Domain 已使用十五年了
由2005年至今,轉眼Domain 已使用十五年了
聯絡

想了解我正在做的項目,歡迎請飲COFFEE,與你免費交流一小時